Dataskyddspolicy

Vi på Ed & Benjaminsson Tak AB (organisationsnummer 556840-9477) är engagerade i att skydda den personliga integriteten hos våra kunder och besökare på vår webbplats. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information som samlas in via vår webbplats, i enlighet med GDPR:s riktlinjer.

Insamling av personlig information

Vi samlar in personlig information från våra besökare på vår webbplats genom vårt kontaktformulär. Informationen vi samlar in kan innehålla namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som lämnas frivilligt.

Användning av personlig information

Vi använder personlig information som samlas in via vårt kontaktformulär för att svara på frågor eller för att kontakta besökare på vår webbplats. Vi kommer inte använda dina personuppgifter för något annat syfte än vad du har givit oss tillstånd att göra.

Skydd av personlig information

Vi skyddar den personliga information som vi samlar in via vår webbplats genom att använda tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda informationen från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. Endast auktoriserade personer har tillgång till informationen och vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, utom om det krävs enligt lag.

Rätt till information och rättelse

Du har rätt att få information om vilken personlig information som vi har lagrat om dig. Om informationen är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära rättelse. Kontakta oss via e-post på info@edbenjaminsson.se om du vill utöva dina rättigheter.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi kan ändra denna dataskyddspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar publiceras på vår webbplats och träder i kraft när de publiceras.

Kontaktinformation

Om du har frågor om vår dataskyddspolicy eller hur vi hanterar personlig information, vänligen kontakta oss via e-post på info@edbenjaminsson.se.